השירותים שלנו
 
• יעוץ כללי בהנדסת חומרים ותהליכים למתכות, חומרים קרמיים, חומרים פולימרים/פלסטיים וחומרים  מרוכבים.
 
• מגוון בדיקות לאיפיון: תכונות מכניות, מיקרוסקופיות (אופטית ואלקטרונית) וכימיות של חומרים.
 
• חקר כשלים הנדסיים של חומרים, מיתקנים שונים ומכונות.
 
• יעוץ בבחירת חומרים לבניית מיתקנים, מכונות וקווי ייצור במגוון תעשיות.
 
• יעוץ לגבי טיפולים תרמיים ומכניים שמטרתם לקבל את הביצועים הטובים ביותר מחומרים.
 
• יעוץ בנושאי קורוזיה של חומרים ומיתקנים.
 
• יעוץ לגבי שיטות ריתוך שונות.
 
• יעוץ בנושאי בדיקות ללא-הרס.
 
• סיוע בפיתוח מוצרים.
 
• יעוץ על תהליכי גידול גבישים בשיטות שונות.
 
• הרצת פרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף עם התעשייה והאקדמיה ומול גופים אירופאים ואמריקאים.
 
• כתיבת חוות דעת מיקצועיות לבוררויות, לחברות ביטוח ולבתי משפט.
 
• העברת קורסים, סדנאות, הרצאות והשתלמויות מקצועיות.
 
 
 
השירותים שלנו
  • חקר כשלים הנדסיים של חומרים, מיתקנים שונים ומכונות
  • סיוע בפיתוח חומרים
  • הרצת פרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף עם התעשיה והאקדמיה
  • מגוון בדיקות לאפיון: תכונות מכניות, מיקרוסקופיות (אופטית ואלקטרונית) וכימיות של חומרים
  • ייעוץ בהנדסת תהליכים, בחירת חומרים וטיפולים תרמיים
  • ייעוץ בנושאי קורוזיה, שיטות ריתוך שונות, בדיקות ללא הרס וגידול גבישים
  • כתיבת חוות דעת מקצועיות
  • העברת קורסים סדנאות הרצאות והשתלמויות מקצועיות
חדשות