השירותים שלנו
  • חקר כשלים הנדסיים של חומרים, מיתקנים שונים ומכונות
  • סיוע בפיתוח חומרים
  • הרצת פרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף עם התעשיה והאקדמיה
  • מגוון בדיקות לאפיון: תכונות מכניות, מיקרוסקופיות (אופטית ואלקטרונית) וכימיות של חומרים
  • ייעוץ בהנדסת תהליכים, בחירת חומרים וטיפולים תרמיים
  • ייעוץ בנושאי קורוזיה, שיטות ריתוך שונות, בדיקות ללא הרס וגידול גבישים
  • כתיבת חוות דעת מקצועיות
  • העברת קורסים סדנאות הרצאות והשתלמויות מקצועיות
חדשות