פרופסור אמוץ ויינברג
ראש המרכז להנדסת חומרים

מומחה לפולימרים וחומרים מרוכבים.