פרופ' אביר ארבל
מומחה חקר כשל, תכונות מכאניות ותכן מכאני