ד"ר שוקי שמעוני
מומחה גידול גבישים וחומרים קראמיים